Home VDIVDI TC-VDI-FunktionenTC-VDI-Funktionen VDI-StrukturenVDI-Strukturen

7.13 VDI-Funktionsliste

dec Name vorhanden
-2 vq_gdos TOS
-1,8   GEM/4
-1,7   GEM/4
-1,6 v_set_app_buff SpeedoGDOS
-1,5   GEM/3
-1,4 v_get_driver_info GEM/3
-1,3   GEM/3
-1,2   GEM/3
-1,1   GEM/2
1 v_opnwk TOS
1 v_opnprn NVDI
2 v_clswk TOS
3 v_clrwk TOS
4 v_updwk TOS
5,1 vq_chcells TOS
5,2 v_exit_cur TOS
5,3 v_enter_cur TOS
5,4 v_curup TOS
5,5 v_curdown TOS
5,6 v_curright TOS
5,7 v_curleft TOS
5,8 v_curhome TOS
5,9 v_eeos TOS
5,10 v_eeol TOS
5,11 vs_curaddress TOS
5,12 v_curtext TOS
5,13 v_rvon TOS
5,14 v_rvoff TOS
5,15 vq_curaddress TOS
5,16 vq_tabstatus TOS
5,17 v_hardcopy TOS
5,18 v_dspcur TOS
5,19 v_rmcur TOS
5,20 v_form_adv GDOS
5,21 v_output_window GDOS
5,22 v_clear_disp_list GDOS
5,23 v_bit_image GDOS
5,24 vq_scan GDOS
5,25 v_alpha_text TOS
5,27 v_orient NVDI
5,28 v_copies NVDI
5,29 v_tray NVDI
5,32 v_ps_halftone GEM/3
5,36 vq_tray_names NVDI
5,37 v_page_size NVDI
5,38 vq_page_name NVDI
5,39 vq_prn_scaling NVDI 5.00
5,60 vs_palette PC-GEM
5,61 v_sound PC-GEM
5,62 vs_mute PC-GEM
5,76 vs_calibrate NVDI, MATRIX TC-VDI
5,77 vq_calibrate NVDI, MATRIX TC-VDI
5,81 vt_resolution ?
5,82 vt_axis
5,83 vt_origin
5,84 vq_tdimensions
5,85 vt_alignment
5,91 vqp_films
5,92 vqp_state
5,93 vsp_state
5,94 vsp_save
5,95 vsp_message
5,96 vqp_error
5,98 v_meta_extents
5,99 v_write_meta
5,99,0 vm_pagesize
5,99,1 vm_coords
5,99,32,1 v_bez_qual NVDI 2.10
5,100 vm_filename TOS
5,101 v_offset TOS
5,101 v_xbit_image GEM/3
5,102 v_fontinit TOS
5,102 vs_bkcolor GEM/3
5,2000 v_escape2000
5,2100 vq_margins
5,2101 vq_driver_info Treiber von Thierry Rodolfo
5,2102 vq_bit_image Treiber von Thierry Rodolfo
5,2103 vs_document_info NVDI 5.00
5,2103 vs_page_info Treiber von Thierry Rodolfo
5,2104 vs_crop Treiber von Thierry Rodolfo
5,2105 vq_image_type Treiber von Thierry Rodolfo
5,2106 vs_save_disp_list Treiber von Thierry Rodolfo
5,2107 vs_load_disp_list Treiber von Thierry Rodolfo
5,2108 vq_driver_name Treiber von Thierry Rodolfo
5,3000 vspl_play Treiber von Thierry Rodolfo
5,3001 vspl_load_sample Treiber von Thierry Rodolfo
5,3002 vspl_unload_sample Treiber von Thierry Rodolfo
5,3003 vspl_play_dma Treiber von Thierry Rodolfo
5,3004 vspl_stop_dma Treiber von Thierry Rodolfo
5,3005 vqspl_status_dma Treiber von Thierry Rodolfo
5,3006 vqspl_position_dma Treiber von Thierry Rodolfo
5,3007 vspl_pause_dma Treiber von Thierry Rodolfo
5,3011 vspl_load_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3012 vspl_unload_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3013 vspl_play_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3014 vspl_pause_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3015 vspl_stop_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3016 vqspl_status_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3017 vqspl_position_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3018 vqspl_time_left_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3020 vspl_make_d2d Treiber von Thierry Rodolfo
5,3030 vsspl_monitor_on Treiber von Thierry Rodolfo
5,3031 vsspl_monitor_off Treiber von Thierry Rodolfo
5,4000 vmid_load Treiber von Thierry Rodolfo
5,4001 vmid_unload Treiber von Thierry Rodolfo
5,4002 vmid_play Treiber von Thierry Rodolfo
5,18500 v_setrgbi GEM/3
5,18501 v_topbot GEM/3
6,0 v_pline TOS
6,13 v_bez NVDI 2.10
7 v_pmarker TOS
8 v_gtext TOS
8 v_gtext_unicode
9,0 v_fillarea TOS
9,13 v_bez_fill NVDI 2.10
10 v_cellarray TOS
11,1 v_bar TOS
11,2 v_arc TOS
11,3 v_pieslice TOS
11,4 v_circle TOS
11,5 v_ellipse TOS
11,6 v_ellarc TOS
11,7 v_ellpie TOS
11,8 v_rbox TOS
11,9 v_rfbox TOS
11,10 v_justified TOS
11,11 v_etext GEM/3
11,13 v_bez_off NVDI 2.10
11,13 v_bez_on NVDI 2.10
12 vst_height TOS
13 vst_rotation TOS
14 vs_color TOS
15 vsl_type TOS
16 vsl_width TOS
17 vsl_color TOS
18 vsm_type TOS
19 vsm_height TOS
20 vsm_color TOS
21 vst_font TOS
22 vst_color TOS
23 vsf_interior TOS
24 vsf_style TOS
25 vsf_color TOS
26 vq_color TOS
27 vq_cellarray TOS
28 vrq_locator TOS
28 vsm_locator TOS
29 vrq_valuator TOS
29 vsm_valuator TOS
30 vrq_choice TOS
30 vsm_choice TOS
31 vrq_string TOS
31 vsm_string TOS
32 vswr_mode TOS
33 vsin_mode TOS
35 vql_attributes TOS
36 vqm_attributes TOS
37 vqf_attributes TOS
38 vqt_attributes TOS
39 vst_alignment TOS
51 vsf_rgb MATRIX TC-VDI
52 vst_rgb MATRIX TC-VDI
53 vsl_rgb MATRIX TC-VDI
54 vrf_rgb MATRIX TC-VDI
55 vrt_rgb MATRIX TC-VDI
56 vrl_rgb MATRIX TC-VDI
57 vs_pixcol MATRIX TC-VDI
58 vq_pixcol MATRIX TC-VDI
59 vs_pixrgb MATRIX TC-VDI
60 vq_pixrgb MATRIX TC-VDI
61 vrun_rect MATRIX TC-VDI
62 vrun_parallel MATRIX TC-VDI
63 vrun_triangle MATRIX TC-VDI
64 vs_colors MATRIX TC-VDI
65 vq_colors MATRIX TC-VDI
100,0 v_opnvwk TOS
100,1 v_opnbm ab EdDI 1.00
100,2 v_resize_bm ab EdDI 1.20
100,3 v_open_bm ab EdDI 1.20
101,0 v_clsvwk TOS
101,1 v_clsbm ab EdDI 1.00
102,0 vq_extnd TOS
102,1 vq_scrninfo ab EdDI 1.00
103 v_contourfill TOS
104 vsf_perimeter TOS
104 vsf_xperimeter GEM/3 Relase 3.1
105 v_get_pixel TOS
106 vst_effects TOS
107 vst_point TOS
108 vsl_ends TOS
109 vro_cpyfm TOS
110 vr_trnfm TOS
111 vsc_form TOS
112 vsf_udpat TOS
113 vsl_udsty TOS
114 vr_recfl TOS
115 vqin_mode TOS
116 vqt_extent TOS
117 vqt_width TOS
118 vex_timv TOS
119 vst_load_fonts GDOS
119 vst_ex_load_fonts GEM/3
120 vst_unload_fonts GDOS
121 vrt_cpyfm TOS
122 v_show_c TOS
123 v_hide_c TOS
124 vq_mouse TOS
125 vex_butv TOS
126 vex_motv TOS
127 vex_curv TOS
128 vq_key_s TOS
129 vs_clip TOS
130 vqt_name TOS
130,1 vqt_ext_name NVDI 3.00
131 vqt_fontinfo TOS
132 vqt_justified PC-GEM
133 vs_grayoverride GEM/3
134 vex_wheelv Milan
134 v_pat_rotate GEM/3
135   GEM/4
136   GEM/4: Based on v_pline() but takes extra integer parameters.
137   GEM/4: Based on v_fillarea() but takes extra integer parameters.
138 v_setrgb NVDI 5.00
142   GEM/4: Takes an integer parameter
143   GEM/4: Takes an integer parameter that is at most 100
170 vr_transfer_bits NVDI 5.00
171,0 vr_clip_rects_by_dst NVDI 5.02
171,1 vr_clip_rects_by_src NVDI 5.02
171,2 vr_clip_rects32_by_dst NVDI 5.02
171,3 vr_clip_rects32_by_src NVDI 5.02
180 v_create_driver_info NVDI 5.00
181 v_delete_driver_info NVDI 5.00
182,0 v_read_default_settings NVDI 5.00
182,1 v_write_default_settings NVDI 5.00
190 vqt_char_index NVDI 4.00
200,0 vst_fg_color NVDI 5.00
200,1 vsf_fg_color NVDI 5.00
200,2 vsl_fg_color NVDI 5.00
200,3 vsm_fg_color NVDI 5.00
200,4 vsr_fg_color NVDI 5.00
201,0 vst_bg_color NVDI 5.00
201,1 vsf_bg_color NVDI 5.00
201,2 vsl_bg_color NVDI 5.00
201,3 vsm_bg_color NVDI 5.00
201,4 vsr_bg_color NVDI 5.00
202,0 vqt_fg_color NVDI 5.00
202,1 vqf_fg_color NVDI 5.00
202,2 vql_fg_color NVDI 5.00
202,3 vqm_fg_color NVDI 5.00
202,4 vqr_fg_color NVDI 5.00
203,0 vqt_bg_color NVDI 5.00
203,1 vqf_bg_color NVDI 5.00
203,2 vql_bg_color NVDI 5.00
203,3 vqm_bg_color NVDI 5.00
203,4 vqr_bg_color NVDI 5.00
204,0 v_color2value NVDI 5.00
204,1 v_value2color NVDI 5.00
204,2 v_color2nearest NVDI 5.00
204,3 vq_px_format NVDI 5.00
205,0 vs_ctab NVDI 5.00
205,1 vs_ctab_entry NVDI 5.00
205,2 vs_dflt_ctab NVDI 5.00
206,0 vq_ctab NVDI 5.00
206,1 vq_ctab_entry NVDI 5.00
206,2 vq_ctab_id NVDI 5.00
206,3 v_ctab_idx2vdi NVDI 5.00
206,4 v_ctab_vdi2idx NVDI 5.00
206,5 v_ctab_idx2value NVDI 5.00
206,6 v_get_ctab_id NVDI 5.00
206,7 vq_dflt_ctab NVDI 5.00
206,8 v_create_ctab NVDI 5.00
206,9 v_delete_ctab NVDI 5.00
207,0 vs_hilite_color NVDI 5.00
207,1 vs_min_color NVDI 5.00
207,2 vs_max_color NVDI 5.00
207,3 vs_weight_color NVDI 5.00
208,0 v_create_itab NVDI 5.00
208,1 v_delete_itab NVDI 5.00
209,0 vq_hilite_color NVDI 5.00
209,1 vq_min_color NVDI 5.00
209,2 vq_max_color NVDI 5.00
209,3 vq_weight_color NVDI 5.00
224,100 vs_backmap SpeedoGDOS 5.1
224,101 vs_outmode SpeedoGDOS 5.1
224,105 vs_use_fonts SpeedoGDOS 5.1
225 vqt_drv_avail SpeedoGDOS 5.1
226,1 v_set_cachedir SpeedoGDOS 5.1
226,2 v_get_cachedir SpeedoGDOS 5.1
226,3 v_def_cachedir SpeedoGDOS 5.1
226,4 v_clr_cachedir SpeedoGDOS 5.1
226,5 v_delete_cache SpeedoGDOS 5.1
226,6 v_save_cache SpeedoGDOS 5.1
226,7 v_load_cache SpeedoGDOS 5.1
229 vqt_xfntinfo NVDI 3.02
230,0 vst_name NVDI 3.02
230,100 vqt_name_and_id NVDI 3.02
231 vst_width NVDI 3.00
232 vqt_fontheader NVDI 3.00
233 v_mono_ftext SpeedoGDOS 5.1
234 vqt_trackkern NVDI 3.00
235 vqt_pairkern NVDI 3.00
236 vst_charmap NVDI 3.00
236 vst_map_mode NVDI 4.00
237 vst_kern NVDI 3.00
237 vst_track_offset NVDI 3.00
238 vq_ptsinsz
239 v_getbitmap_info NVDI 3.00
240,0 vqt_f_extent NVDI 3.00
240,4200 vqt_real_extent NVDI 3.00
240,4200 vqt_real_extent_unicode NVDI
240 vqt_f_extent16
241 v_ftext NVDI 3.00
241 v_ftext_offset NVDI 3.00
241 v_ftext16
241 v_ftext_offset16
242 v_killoutline FSM
243 v_getoutline NVDI 3.00
243,1 v_get_outline NVDI 5.00
243,31 v_fgetoutline SpeedoGDOS 5.0d
244 vst_scratch
245 vst_error SpeedoGDOS 4.00
246 vst_arbpt SpeedoGDOS 4.00
246 vst_arbpt32 NVDI 3.00
247 vqt_advance SpeedoGDOS 4.00
247 vqt_advance32 NVDI 3.00
248 vqt_devinfo SpeedoGDOS 4.00
248,0 vq_devinfo NVDI 3.00
248,4242 vq_ext_devinfo NVDI 3.00
249 v_savecache
250 v_loadcache
251 v_flushcache NVDI
252 vst_setsize SpeedoGDOS 4.00
252 vst_setsize32 NVDI 3.00
253 vst_skew NVDI 3.00
254 vqt_get_table SpeedoGDOS 4.00
255 vqt_cachesize SpeedoGDOS 4.00
255,100 vqt_cacheinfo SpeedoGDOS 5.1

Home VDIVDI TC-VDI-FunktionenTC-VDI-Funktionen VDI-StrukturenVDI-Strukturen